Görme Engelliler

Okulumuz Tarihçesi

1933 yılında Bartın Orta Mektebi olarak eğitim öğretime başlamıştır. 1961 yılında Özel Bartın Lisesinin açılmasıyla orta kısım ve lise birlikte eğitim öğretime devam etmiştir. 1963-1964 eğitim öğretim yılında özel lisenin bakanlıkça liselere eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. İlköğretimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması ile orta kısma öğrenci kaydı yapılmamıştır. 1998-1999 eğitim öğretim yılında ortaokul son mezunlarını vermiştir. 1970 yılında 16 derslikli lise binasının yapılması ile ahşap bina yangına dayanıksızlığı gerekçesi ile yıkılmıştır. Şu anda 2 binada okul faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

2005-2006 eğitim öğretim yılı bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise ve genel lise bulunan okulların birleştirilmesi esas alınarak ortaöğretim genel müdürlüğünün 12/07/2005 tarih ve 7645 sayılı ortaöğretim genel müdürlüğünün emirleri doğrultusunda Bartın Lisesi Anadolu lisesine dönüştürülmüştür. İlk mezunlarımızı 2009 haziran döneminde verdik.

Bartın Eğitim ve Öğretim tarihinin
1930’dan sonrasının kısa bir özetidir


Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, gelişmiş ülkeler örnek alınarak yapılan DEVRİM’lerin büyük bir istekle ilk uygulayıcısı yörelerin başında gelen BARTIN, gelişmişliğin baş şartının Eğitim ve Kültür olduğunu düşünerek, işe okullardan başlamıştır.


Devletin imkansızlıkları nedeni ile modern okulların her yerleşim biriminde kurulabilmesi, yerel halk destekleri ile olmuştur.


Bartın’da ilk Milli Eğitim hareketi ÖZEL BARTIN ORTA MEKTEBİ ‘ile başlamıştır.


23 Ekim 1931 yılında Bartın’da görev yapan bazı devlet mamurları ile halktan bazı hemşerilerimiz bir araya gelmiş, Özel Bartın Orta Mektebi’ni Asma Köprü başındaki terk edilmiş Rum asıllı Bartın tüccarlarından’ BODASAKİ ‘nin konağında açmıştır.

 

Orta Mektebin Kurucuları:

1- Avni TAN (Operatör Doktor)
2- Cevdet Bey (Serbest Doktor)
3- Galip SAMANCIOÖLU (Yüksek Ziraat Mühendisi)
4- Hasan Tahsin Bey (Avukat)
5- Rafet GÜNEŞ (Zonguldak İl Genel Meclis Üyesi)
6- Tevfik Bey (Kaymakam,Topal Tevfik)
7- İhsan ATUKEREN (Okul Müdürlüğünü üstlenmiştir)

 

Bu kadro, yerel imkanlarla sağladığı öğretim kadrosu ile Eğitim ve Öğretimi 2 yıl devam ettirmiştir.


09.09.1933 günü Özel Bartın Orta Mektebi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi okullar statüsüne alınarak ‘MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGI BARTIN ORTA MEKTEBİ’ adını almıştır.

Bartın Orta Okulunun İlk Öğretmen Kadrosu:

1- İhsan ATUKEREN (Okul Müdürü)

2- Emin ATABEK (Öğretmen — Türkçe)

3- Perihan AKTON (Öğretmen — Coğrafya)

4- Fahri UZUN (Öğretmen — Resim)

5- Rahmi OTMAN (Öğretmen — Müzik)

6- Sebahat AVŞAR (Öğretmen — Fen Bilgisi)

7- Raif AKYOL (Öğretmen — Matematik)


1934 yılından 1964 yılına kadar Bartın Orta Okulu’nda sırası ile İhsan Atukeren ve Adil Güneri, okul müdürlüğü yapmışlardır.

 Okulumuz

1964 yılında resmi BARTIN LİSESİ açılınca Adil Güneri öğretmen olarak İstanbul’a gitmiştir.


Bartın Orta Okulu’nun öğretim yaptığı bina çok harap olduğu gibi, derslerle ilgili bir teçhizatı da yoktu.Okulu yenileyen ve donatan, şu anda tamamı merhum hemşerilerimizin isimlerini de burada anmak gereğini duyduk:

 

Ahmet KAMBUR Ali TORLAK
Faik ALEMDAR Fuat DOĞROL
H.Cevdet ÇAKIROĞLU Hüseyin İNCEOĞLU
İbrahim GÖKBAYRAK İhsan ATUKEREN
M.Kadri GİRESUNLU Mahmut BANKOĞLU
Ziya UĞUR Mehmet ALTINTEL
Rüştü SAKA Sadık ALBAYRAK
Saim KAHRAMAN Sami SAYGI
Selahattin KARAÇELİK Settar ALTINAY
Seyit Ali DURAK Sezai ÜNYELİ
Ziya GÖKTAN
Hepsini saygıyla anıyoruz...

 

 

 

LİSE’YE GEÇİŞ;

1957 yılında mevcut orta okul binasının bahçesine, BARTIN HAYIRLAR YAPTIRMA CEMİYETİ (İbrahim Somaklı — Sefer Sevinç ) tarafından Lise Binası olarak temeli atılan, şimdi lisede kullanılan ırmak kenarındaki binanın, 1960 yılında kargası tamamlanmış, çatısı örülmüş durumda idi.


27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonucu, Amasra’da bulunan Deniz Birliği’nin komutanı olan Kur.Deniz Albay Celal EYİCEOĞLU, Bartın Kaymakamı ve Sıkı Yönetim Komutanlığı görevine getirildi.


Albay Celal Eyiceoğlu, Haziran 1960’ın ilk haftasında, Tüccardan Turan Gökdeniz’le görüşerek, Lise açmak üzere inşa edilen Ortaokul yanındaki tamamlanmamış binanın 1 yıl içinde tamamlanarak 1961- 1962 öğretim yılında BARTIN LİSESİ’nin öğretime başlamasını temin etmek üzere, yeni bir dernek oluşturulması talimatını vermiştir.
Bartın için heyecan verici bu girişimi oluşturmak üzere :

 

Alb. Celal EYİCEOĞLU : Başkan
Tüccardan Turan GÖKDENİZ : 2.Başkan
Muhasebeci Cemal ÇAĞLAYAN : Sayman
İnşaat Fen M. Mustafa LÜLECİ :Üye
Eczacı Fuat ÇEKİCİ :Üye
Avukat Sabri ÇAVUŞOĞLU :Üye
Avukat Hamdi FIRINCIAHMETOĞLU :Üye

 

Seçilen bu 7 kişiden oluşan “BARTIN LİSESİNİ YAPMA VE YAŞATMA DERNEĞİ” kurularak çalışmalara başladı.

 

Dernek, mevcut binada henüz kaba sıvanın dahi bitmemiş haliyle, verilen sürede yetişmeyeceğini düşünerek, çok hızlı bir tempo ile çalışma programı yapmış, çeşitli kaynaklar ve halktan aldığı yardımlarla işe koyulmuştur.


1961 yılında Askeri Yönetim, yönetimi sivil idareye devrettiği için Alb.Celal Eyiceoğlu Dernek Başkanlığından ayrılmış, başkanlık görevini Turan GÖKDENİZ üstlenrniştir. Sn.Eyiceoğlu ayrılınca üyeliğe Av.Kemal Sakaoğlu getirilmiştir.
Bina inşaatı Eylül 1961’de tamamlanmış, 8 sınıflı bir okul olarak öğretime hazır hale getirilmiştir.


Dernek üyeleri 15 ay gibi kısa bir süre içinde temiz ve modern bir lise binası meydana getirmenin gururu içinde, mevcut binanın muhtelif cephelerinden ve içten resimleri ile tüm mühendislik projelerini Dernek kararına ekleyerek Milli Eğitim Bakanlığı’na devredip Bartın Lisesi’nin açılması talebi için Ankara’ya gitmişlerdir.


O tarihteki Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Reşat TARDU aynen şu cevabı vermiştir:
“Bakanlığımız vilayetlerindeki liselerine öğretmen bulamıyor. Bu durumda bir kaza merkezinde lise açmamız mümkün değildir”


Ankara’ da büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Yönetim Kurulu, Bartın’a döner dönmez genişletilmiş bir yönetim kurulu toplantısı yapmış, halkın beklentisi de göz önüne alınarak Bartın Lisesini Yapma ve Yaşatma Derneği adına Kurucu Müdürlüğünü de Turan GÖKDENİZ’in üstlendiği ÖZEL BARTİN LİSESİ’nin 1961 - 1962 öğretim yılında açılması için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürlüğü’ne müracaatın hemen yapılmasına karar verilmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı bir hafta içinde gerekli incelemeyi yaparak Bartın’da Özel Lise açılmasına izin verdi.


1960-1961 Öğretim yılında Bartın Ortaokulundan mezun olmuş, Bartın dışındaki liselerde okuyabilme güçlüğü içinde olan, öğrencilere ve Bartın halkına Derneğin bu kararı müjde olarak duyuruldu.


Dernek üyeleri bu duyurunun ardından Bartın’da oluşan büyük bayramı görmenin huzuru ile dinlendiler ve mutlu oldular.


Özel Bartın Lisesi Müdürlüğü’nü, vekaleten mevcut ortaokulun müdürü Sayın Adil GÜNERİ üstlendi.Katip olarak Tarık SERENLİ bir süre çalıştı, bilahare bu göreve Kemal AYAZ getirildi.


Öğrenci kaydının başladığı ilanından sonra Lise 1 .sınıfa 52 öğrenci kaydını yaptırdı.


Öğretimin başladığı yıl ve onu takip eden 1962 -1963 öğretim yılında Derneğin maddi imkansızlıkları nedeni ile derslere maaşlı öğretmen alınamadı.Öğretim kadrosu yerel imkanlarla yürütüldü.

 

İki yıl süreyle devam eden şu kadro ile yürütüldü:

Müdür ve Resim Öğretmeni : Adil GÜNERİ - Mevcut Ortaokul Müdürü
Kimya Öğretmeni : Fuat ÇEKİCİ -Eczacı
Biyoloji Öğretmeni : Mesut ÖZBAŞARAN -Doktor
Coğrafya Öğretmeni : Muharrem BAŞTAŞ - Ortaokul öğretmeni
Cebir Öğretmeni : Mehmet ÇÖTÜR -Mühendis
İngilizce Öğretmeni : Solmaz ONAT- Kız Meslek Lisesi Öğretmeni
Tarih Öğretmeni : Çetin ÇELEBİ -Ortaokul öğretmeni
Geometri Öğretmeni : Ali CAN -Mühendis / Yd.Sb.
Edebiyat Öğretmeni : Pertev AŞÇIOĞLU -Avukat
Fizik Öğretmeni : Ali CAN -Mühendis / Y.d.Sb.
Fransızca Öğretmeni : (önce ) Atalay KARAKAŞ - Doktor
(sonra) Nurseli Hanım - Ev hanımı
(daha sonra) Mucip TANRIKULU - Ort.öğr.
Askerlik Öğretmeni : Bnb.Recep UĞUR - Hv.Radar Kom.
Beden Eğitimi Öğr. : Şaban DALAY - İlkokul Öğretmeni
Müzik Öğretmeni : Nazım DERE - İlkokul Öğretmeni

Dernek, okulun devam eden masraflarını karşılamak, inşaattan kalan borçlarını ödemek için öğrencilerden yılda 600 lira ücret alıyordu. Bu ücret 2. ve 3. yılda 700 lira oldu. Ancak, tamamını ödeyemeyenlerden 100 liralık taksitlerle alınıyor, öğrenci mevcudunu %10 kadarlık bölümünden hiç ücret alınmıyordu.

Okulumuz

 Lise binası için, 01.07.1963 tarihine kadar, inşaat malzemesi olarak alınan ayni yardımlar hariç 494.548. 80 TL.harcanmıştır.

1962 -1963 öğretim yılına hemen hemen aynı öğretim kadrosu ile girildi.Yalnız müdürlük görevini yürüten Adil Güneri ayrıldı, yerine Araç Ortaokulu’ndan Bartın Ortaokulu Coğrafya öğretmenliğine atanan Nurettin CANSEVER müdür vekilliğine getirildi. Nurettin Bey aynı zamanda Lise’nin Coğrafya ve Tarih derslerini de aldı. 1 .sınıfta cebir derslerini okutan Mehmet ÇÖTÜR ayrıldı, yerine Davut ERENSEL geldi.2.sınıfta okutulmaya başlanan Felsefe dersine de Edebiyat derslerini okutan Av.Pertev AŞÇIOĞLU girdi.


İki yıl yerel imkanlarla sürdürülen öğretim, zaman zaman dışarıdan gelen arkadaşların acil işleri nedeni ile gelemeyişlerinin yarattığı aksaklığı gidermek ve Lisenin DENKLİK RAPORU’NUN kuvvetli bir kadro ile alınabilmesini sağlamak amacı ile 4 veya 5 lise öğretmeninin maaşla liseye alınmasına Dernek Yönetim Kurulu’nca karar verildi.


Yönetim Kurulu, öğretmenleri seçmek ve gerekli sözleşmeyi yapmak üzere Başkan Turan GÖKDENİZ’i görevlendirdi.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yardım ve tavsiyeleri ile 4 lise öğretmeni ile sözleşme yapıldı.12 öğretmenle yapılan görüşme sonucu seçilen:

 

Hayriye DERYA Edebiyat Öğretmeni
Şermin ÖZALP Felsefe Öğretmeni
Nazmi KASIMOĞLU Fransızca Öğretmeni
Emel KARAN Fizik Öğretmeni

 

Lisemizin öğretmenleri olarak Bartın’a geldiler. Buna göre Özel Bartın Lisesi’nin 1963 -1964 ders yılı öğretim kadrosu şöyle şekillendi:

 

Okul Müdürü ve
Coğrafya-Tarih Öğretmeni : Nurettin CAN SEVER
Edebiyat Öğretmeni : Hayriye DERYA
Felsefe Öğretmeni : Şermin ÖZALP
Cebir Öğretmeni : Davut ERENSEL
Geometri Öğretmeni : Mühendis Ali CAN
Kimya Öğretmeni : Turgut ALTEN
Fransızca Öğretmeni : Nazmi KASIMOĞLU
İngilizce Öğretmeni : Solmaz ONAT
Fizik Öğretmeni : Emel KARAN
Askerlik Öğretmeni : Bnb.Recep UĞUR
Müzik Öğretmeni : Nazım DERE
Beden Eğitimi Öğretmeni : Şaban DALAY
Biyoloji Öğretmeni : Ortaokuldan 1 öğretmen geldi.

 

1963 -1964 öğretim yılı açılışında okulun tüm öğrencilerine öğretim kadrosuna,’ bu ders yılı sonuna kadar Lisenin MUADELETİ (Resmi okullara Denkliği), raporu ALINACAKTIR. Bu konu Lise öğrencileri için çok hayatidir.’ Uyarısı Demek yetkililerince yapıldı.


Müfredat Programlarının tamamlanmasına çok az süre kala, Mart 1964’te Milli Eğitim Bakanhğı’ndan DENKLİK RAPORU almak üzere Müfettiş istendi. Mart sonu gelen müfettiş 4 gün süre ile her üç sınıfı inceledi, derslere girdi çıktı ve sonuç olarak öğrencilerin ders seviyelerinin kendisini çok memnun ettiğini ancak Lisede Laboratuar ve Kitaplık olmadığı için Denklik Raporu veremeyeceğini beyan etti.


Dernek Yönetim Kurulu, müfettiş tarafından istenilen noksanları 2 ay içinde tamamlamış ve Mayıs 1964’te gelen aynı müfettiş ‘ ÖZEL BARTIN LİSESİ EĞİTİM VE ÖGRETİM DÜZEYİ OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI LİSELERİ’NE DENKTİR’
raporunu vererek öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve tüm Bartın halkın büyük bir ferahlığa kavuşturmuştur.


1964 ders yılında son sınıfta bulunan 28 öğrenci, Haziran sonunda girdikleri lise bitirme sınavını başarı ile geçmiş, bunlardan 25 tanesi muhtelif üniversitelerin muhtelif fakültelerini kazanarak üniversite mezunu olmuş ve hayata atılmışlardır.


Bu hayırlı ve başarılı sonuçtan sonra Özel Lisenin bundan sonrası ne olacak sorusu gündeme geldi. Maddi imkanları çok daralan ve gelecek öğretim yıllarını Özel Lise olarak yürütebilmekte güçlük çekecek olan Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Lise’yi Milli Eğitim Bakanlığı’na devredebilme çabası içine girmişlerdir.


Özel Barın Lisesi’nin, Resmi Bartın Lisesi’ne dönüştürebilme ricası için, Ankara’ya giden Yönetim Kurulu’nu, o tarihteki Milli Eğitim Bakanı Sayın Hilmi İNCESULU, Meclis Kütüphanesinde kabul etmiştir. İsteğimize karşılık Sn. Bakan’ dan ‘Yeni Lise açamıyoruz, özel olarak devam ediniz’ cevabını alan heyet, konunun siyasi olarak çözümlenmesine karar vermiştir.Yapılan girişimler sonucu aynı Bakan 1964 Ağustos ayında Dernek Başkanına gönderdiği telgrafta’ Özel Bartın Lisesi Resmi Liseler arasına alınmıştır’ müjdesi ile Bartınımızı 1964 yılında bir liseye kavuşturmuştur.


Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak öğretime başlayan BARTIN LİSESİ’ne 1964- 1965 öğretim yılında Selahattin Erdem, müdür olarak atanmıştır,Ondan sonrası sırası ile Ali SONSUZ, Mahir HACIARİFOĞLU, Ali GÜLSEREN, Mustafa ORHANOĞLU Okul müdürü olarak görev yapmışlardır.


Özel Bartın Ortaokulundan başlayan bu kısa tarihçemiz ÖZEL BARTIN LİSESİ’ni de içine alarak gelecek nesillere bir bilgi olarak sunulmuştur.


Resmi Bartın Lisesi anılarını gelecek nesle, yılları içine alan anı ve bilgilerle aktarmak yöneticilerin görevi olmalıdır.
Bartın Lisesi’nin açılışı yolunda çalışmalar devam ederken o tarihte Bartın’da ticaret yapan Bartın’dan evli ve Sanat Okulu Öğretmenliğinden emekli merhum Yunus GÜRSOY, Bartın Lisesi Yapma ve Yaşatma Derneği ile temas ederek Bartın’da Erkek Sanat Okulu’ açılması yolunda işbirliği teklif etmiştir.


Bu teklif üzerine 28.04.1961’de Sanat Enstitüsü Yapma ve Yaşatma Derneği (fotoğrafları ilişik) isimleri aşağıda yazılı şahıslardan oluşturularak kurulmuştur:

 

Yunus GÜRSOY Mustafa LÜLECİ
Turan GÖKDENİZ Pertev AŞÇIOĞLU
Cemal ÇAĞLAYAN Fuat ÇEKİCİ
Kemal SAKAOĞLU Hamdi FIRINCIAHMETOĞLU
Yavuz TURNA

dan oluşan Yönetim Kuruluna bir süre Turan Gökdeniz başkanlık etmiş, bilahare Yunus Gürsoy Dernek Başkanlığına getirilmiştir.


Kemer Köprü’de Askerlik Şubesi karşısındaki eski Devlet Hastanesinde açılan BARTIN ERKEK SANAT OKULU Kastamonu Erkek Sanat Enstitüsü’nden Bartın’a tayin edilen Ali ve Mehmet isimli öğretmenlerle ‘soğuk demircilik’ ve ‘ağaç işleri’ diye iki branşta öğretime başlamıştır.


Şu anda ANADOLU TEKNİK LİSESİ - TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ olarak modern binaları ile geniş bir alanda Bartın’a hizmet veren okulun tarihçesi kendi arşivinde vardır.


Bartın Ortaöğretim anılarını gelecek nesle, yılları içine alan anılarla ve bilgilerle aktarmak, yöneticilerin görevi olmalıdır.

ÖZEL BARTIN LİSESİ
LİSE BİNASİ İNŞAATINA BARTIN HAYIRLAR YAPTIRMA KURUMU TARAFINDAN MAYIS 1958 TARİHİNDE BAŞLANMIŞ VE 17/6/1960 TARİHİNDE KURULAN BARTIN LİSESİNİ YAPMA YAŞATMA DERNEĞİ BİNAYI YARI İNŞA HALİNDE DEVİR ALARAK 1/06/1961 TARİHİNDE TAMAMLAMIŞTIR.
LİSE İÇİN 1/07/1963 TARİHNE KADAR İNŞAAT MALZEMESİ OLARAK AYNİ YARDIMLAR HARİÇ 494.545. 80 LİRA HARCANMIŞTIR.
BARTIN LİSESİNİ YAPMA YAŞATMA DERNEĞİ LİSEYİ 1961/62 DERS YILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇMIŞTIR.
FOTOĞRAFTA BULUNMAYAN ÖĞRETMENLER FİZİK ÖĞR. MÜH. TEĞ. ALİ CAN , BİYOLOJİ ÖĞR. DR. MESUT
ÖZBAŞARAN...

1961-1962 YILI ÖĞRETMEN KADROSU

1) OKUL MÜDÜRÜ ADİL GÜNERİ
2) EDEBİYAT ÖĞRT. MÜYESSER GÜNERİ
3) COĞRAFYA ÖĞRT. MUHARREM BAŞTAŞ
4) GEOMETRİ ÖĞRT. ALİ CAN
5) FİZİK ÖĞRT. ALİ CAN
6) KİMYA ÖĞRT. FUAT ÇEKİCİ
7) BİYOLOJİ ÖĞRT. MESUT ÖZBAŞARAN
8) BEDEN ÖĞRT. ŞABAN DALAY
9) MİLLİ GÜVENLK ÖĞRT. KID.BİN. RECEP UĞUR
10)FRANSIZCA ÖĞRT. MUCİP TANRIKULU
11)MATEMATİK ÖĞRT. MEHMET ÇÖTÜR
12)TARİH ÖĞRT. ÇETİN ÇELEBİÖZEL BARTIN LİSESİ’NE İLK KAYDOLAN ÖĞRENCİLER:

ilk mezunlar1- Tahsin Tuğsel
2- Çetin Acar 
3- Şengünay Gürcan 
4- Hilmi Dadaylı 
5- Tahir Yılmaz Özer 
6- Rıza Türkan 
7- Erol Baysal 
8- Füsun İzmirlioğlu 
9- İbrahim Gül 
10- Ziya Gül 
11- Ali Rıza Turan 
12- Nurdoğan Saatçioğlu 
13- M.Ali Toscu 
14- Ali Galip Gülay 
15- Hesma Kasımbal 
16- Mete Fırıncıoğlu 
17- Ertuğrul Ustaosmanoğlu 
18- Mehmet Pehlivan 
19- Bülent Sezen 
20- Sebahat Balcı 
21- Davut Ulus 
22- Mustafa Kabakçı 
23- O.Şener Ayvaz 
24- İ.Mezihi Dağlıoğlu 
25- Ertan Öztamur 
26- Cengiz Bilal 

27- Atina Menteş 
28- Esen Aliş 
29- Cemal Civak 
30- Rami Sağlam 
31- Orhan Gökmen 
32- İ.Kutay Demiryay 
33- Yıldırım Özer 
34- Engin Yüce 
35- Mehmet Ayyıldız 
36- Erdinç Dericiler 
37- Nadir Balcı 
38- Turhan Köse 
39- Birsen Mudanyalı 
40- Hasan Gürdal Yıldırım 
41- Hüseyin Özcan 
42- Yalçın Özardıç 
43- Turan Topaloğlu 
44- Turan Işık 
45- Sevinç Kırıkoğlu 
46- Sebahat Erten 
47- Hüseyin Gürdal 
48- H.Özlem Kasap 
49- Teoman Öztamur 
50- Abdurrahman Çevik 
51- R.Ülkü Sarar 
52- Mehmet Akkuzu

 

ilkmezunlar1964 - 1965 Öğretim Yılında Bartın Lisesi’ni bitirenler şimdi ne yapıyor?
(2000 yılı itibariyle)


1- Tahsin Tuğsel =Avukat -İstanbul
3- Şengünay Gürcan = Hacettepe Üniv.Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi
8- Füsun İzmirlioğlu =Ev hanımı İstanbul Üniv.Fransız Dili ve Edb. Terk
11- Ali Rıza Turan= Emekli Komanda Binbaşı
12- Nurdoğan Saatçioğlu Bartın Lisesi Felsefe Öğretmeni (Emekli)
13- M.Ali Tosçu = İktisatçı -Toptancı
16- Mete Fırıncıoğlu = Mimar -İstanbul Bartınlılar Derneği İkinci Başkanı
18- Mehmet Pehlivan =Gazetecilik Enstitüsü mezunu -Tüccar
22- Mustafa Kabakçı = Öğretmen - Hukukçu - Kayseri Barosu - Avukat
25- Ertan Öztamur = İktisatçı -Kdz.Ereğli Ziraat Bankası 2.Müdürü
28- Esen Aliş = İktisatçı - Bartın Gazetesi sahibi
29- Turan Köse= Emekli Hava Yüzbaşı
39- Birsen Mudanyalı =Edebiyat Öğretmeni - Gemlik
70- Osman Arslan =İktisatçı – Ulus’ta eczacı
78- Ali İhsan Gencer = İstanbul Üniv. Son çağ Tarihi Profesörü
94- Talat Gizli =İktisatçı - Tüccar
97- İsmail Gökmen =Doktor - Emekli Arbay
101- Sevim Onat
106- Yücel Yamaner =İktisatçı - Emekli
107- Aydın Kaval = İstanbul Hukuk Fakültesi Terk - Baksan Muhasebe Müdürü
109- Cengiz Kundakçı= Merhum hukukçu
148- Mustafa Orhanoğlu = Coğrafya Öğretmeni
4- Hilmi Dadaylı = Emekli İlkokul Öğretmeni
24- İsmail Dağlıoğlu = İktisattan Terk
27- Atina Menteş = İktisatçı - İthalatçı Merhum
44- Turan Işık = İktisatçı - Dershane sahibi
52- Mehmet Akkuzu = İlkokul Öğretmeni - Perşembe
102-Mustafa Erener = Alman Dili ve Edb.Mezunu- Afyon Polis Okulu- Okul Karakolu amiri

 

 

ilkmezunlar1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARTIN ÖZEL LİSESİ


Lise 1 ve Lise 2 Öğrencileri, Bartın Lisesı Yapma Yaşatma Derneği Üyeleri ile Okulumuz Bahçesinde Toplu Halde


1. Sıra (Soldan sağa)
Hidayet Kaya, Tayyar ……., Mehmet Pehlivan, Davut Ulu, Cengiz Bilal, Fadıl Eker, Ali Binay, Bahri Çetin ,Süleyman Kıskıç, Mustafa Beken, İsmail Sağlam, Tahir Yılmaz Özer, Talat Gizli, Osman Arslan, Esen Aliş, Ali İhsan Gencer, M.Ali Toscu, Cengiz Kundakcı, Turhan Köse, Kutay Demiryay, Yücel Yamaner, Mehmet Akkuzu, Hulusi Maden, Engin Yakın, Cemal Cıvak, Aydın Ataay. Çetin Acar, Turkan Işık, Mustafa Erener, Nurdoğan Saatcioğlu, Bilgin Ataç, İbrahim Köse.


2. Sıra (Soldan sağa)
Ali Galip Gülay, Rauf Güngör, Oktay Kanbur, Hüseyin Doğru, Tahsin Tuğsel, İbrahim Dalkıran, Ali Rıza Tükkan, Ertan Öztamur, Sevinç Kırıkoğlu, Attila Menteş,
İsmail Dağlıoğlu, Mustafa Kabakcı, İsmail Gökmen, Orhan Gökmen, Ali Rıza Turan, Hilmi Dadaylı,Suat Keser, Bülent Sezen, Turhan Topaloğlu, Metin Kabarık, Mehmet Bilgin, Hasan Kasım, Yalçın Özkan, Mesut Aksezer, Ali İhsan Aksakal, Mehmet Aksüt, Mehmet Korkut, Tahsin Karakaş, Erdinç Dericiler, Mete Fırıncıoğlu, Mustafa Çubukçu, Nadir Balcıoğlu, Şevki Bostancı.


Oturanlar
Nazım Dere, Yavuz Turna, Sabri Çavuşoğlu, Mustafa Lüleci, Fuat Çekici, Kemal Sakaoğlu, Cemal Çağlayan, Solmaz Onat, Nurettin Cansever, Davut Erenzel, Pertev Aşcıoğlu, Muharrem Baştaş, Mucip Tanrıkulu, Turhan Gökdeniz, Kemal Ayaz.

 

Kız Öğreııciler
Behice Çetinkale, Sengünay Gürcan, Sevim Onat, Ayten Çavuşoğlu, Eftal Çakır, Şükran Engin, Sevgi Genç Uluş, Sevinç Sarı, Lale Koldurak, İnci Adalı, Tülay Özkan, Tülay Lüleci, Çiler Çelebi, Sever Deniz, Ümmühan Çakır, Rezzan Yükseker, Birsen Mudanvalı, Hesna Kasımbal, Füsun İzmirlioğlu.

  dernek